det är roligt att spela fotboll för att man träffa nya kompisar och gamla kompisar
det är roligt att springa mycket o röra på sig
fotboll är roligt för att det både är en sport och en lek. #Läskickar

FATIMA.ALIYAH