Vi tycker fotboll är roligt för att det är fartigt. Det roligaste är matchsmiley. Det är kul därför att man får kompisar, kondition och kordinations förmågasmiley. #Läskickar

Matilda och thea från västra harg